Оподаткування інвестицій в Греції

Оподаткування інвестицій в Греції варіюються в залежності від об'єкта інвестування, і того, чи є інвестор фізичною або юридичною особою. У цьому контексті, Кодекс про оподаткування прибутку виділяє, крім іншого, випадки, коли дохід отримується від капіталу, нерухомого майна або ведення бізнесу.

1. Дохід від капіталу

Як вказується в статті 35 Кодексу про оподаткування прибутку, дохід від капіталу отримується фізичною особою протягом фінансового року в грошовій або натуральній формі у вигляді дивідендів, відсотків, прав, а також доходів від нерухомого майна.

Зокрема, якщо інвестиції стосуються участі в юридичній особі, дохід, що отримується від такого роду інвестицій, оподатковується відповідно до поєднання положень статті 36 щодо оподаткування дивідендів і статті 40 Кодексу про оподаткування прибутку щодо податкових ставок. Як передбачено в статті 36 Кодексу про оподаткування прибутку, термін «дивіденди» означає дохід від акцій, засновницьких акцій або інших прав участі в прибутку, а також доходів від частки акціонерного капіталу, участі в доходах приватних підприємств, розподілу прибутку від будь-якої юридичної особи або юридичної організації і будь-який інший відповідної суми розподілу. Відповідно до статті 40 Кодексу про оподаткування прибутку від дивідендів оподатковується за ставкою 10%.

Крім того, згідно зі статтею 37 Кодексу про оподаткування прибутку термін «відсотки» означає дохід, що отримується від будь-якого роду очікуваних надходжень, забезпечених іпотекою чи ні, що надають право на участь у прибутках боржника чи ні, і, зокрема, дохід від депозитів, державних цінних паперів, цінних паперів і облігацій, з або без гарантій, і будь-якого роду кредитів, в тому числі премій, угоди РЕПО (РЕПО / зворотного РЕПО), вигоди, яка витікає з цінних паперів, облігацій або акцій. Не підлягають обкладенню податком на прибуток відсотки по облігаціях і казначейських векселях грецької держави, придбаних фізичними особами, а також нараховані відсотки за облігаціями, випущеними Європейським фондом фінансової стабільності, при реалізації програми реструктуризації грецького боргу. Дохід від відсотків оподатковується за ставкою 15%.

             У разі доходів, одержуваних у результаті обміну використання або права використання авторських прав на літературні, художні або наукові праці, патенти, товарні знаки, пільги, плани або моделі, креслення, конфіденційні хімічні формули і інші відповідні права, ставка податку становить 20%.

2. Доходи від нерухомого майна

У випадках, якщо фізичною особою буде вибрано інвестування в нерухоме майно, тоді доходи, одержувані від здачі в оренду або суборенду майна, оподатковуються 11% до 12.000 євро та 33% на суму, що перевищує 12.000 євро. Нестягнуті суми орендної плати, відповідно до положень статті 11 Закону 4346/2015 (Урядова газета, випуск 1, 152, 20/11/2015), з 1 січня 2015 року не враховуються в загальній сумі доходів, за умови, якщо на остаточну дату подачі щорічної податкової декларації про доходи було видано платіжне доручення, доручення про виплату орендної плати, судове рішення про виселення або судове рішення про орендну плату, або ж щодо орендаря був поданий позов про виселення або позов про винесення судового рішення. Ці доходи оподатковуються один раз на рік, на суму, яка була отримана в підтвердженому порядку. Такого роду доходи повинні бути заявлені в податковій декларації під спеціальним кодом нестягнутих доходів від оренди нерухомості.

3. Дохід від підприємницької діяльності фізичної особи

Прибуток від підприємницької діяльності фізичної особи оподатковується за ставкою 26% до 50.000 євро та за ставкою 33%, якщо сума вищє.

4. Дохід від підприємницької діяльності юридичної особи

Відповідно до положень статті 47 Кодексу про оподаткування прибутку, всі доходи, одержувані юридичними особами та юридичними організаціями, вважаються доходами від підприємницької діяльності. Крім того, відповідно до положень статті 58 Кодексу про оподаткування прибутку, система оподаткування підприємств різниться в залежності від типу її бухгалтерських книг і юридичної форми. Внаслідок цього, якщо інвестиції в Греції будуть здійснені за допомогою установи компанії, оподаткування доходу компанії підпадає під положення Кодексу про оподаткування прибутку юридичних осіб та організацій (стаття 44 і далі), короткий аналіз якої надається нижче. Не враховуються доходи, що підлягають особливому оподаткуванню (наприклад, відсотки, дивіденди).

i. Система оподаткування товариств (повне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю)

Згідно з чинним законодавством, відповідно до статті 58 закону 4172/2013 (Кодексу про оподаткування прибутку), дохід від підприємницької діяльності, зокрема, товариств, що мають прості бухгалтерські книги, оподатковуються за шкалою пар. 1 статті 29., тобто доходи, які перевищують 50.000 євро, оподатковуються за ставкою 26%, в той час як суми вище оподатковуються в 33%. У цьому випадку, у компанії не існують податкові зобов'язання по конкретному прибутку, і не стягується додатковий податок на прибуток.

Товариства, які функціонують за подвійною системою бухгалтерського обліку, обкладаються податком на прибуток за ставкою 29%, як це передбачено в статті 58 пар. 1 Кодексу про оподаткування прибутку з поправками, внесеними статтею 1 пар. 4 Закону 4334/2015 (Урядова газета 80, випуск 1, 16.07.2015). Крім того, в разі, якщо прибуток розподіляється між акціонерами, утримується податок на прибуток в розмірі 10%, який повертається компанією.

Винагорода, що виплачується керівникам товариств, оподатковується відповідно до шкали співробітників, як це передбачено в статті 15 Кодексу про оподаткування прибутку. Зокрема, від 0-25.000 євро ставка становить 22%, від 25.001-42.000 євро ставка становить 32% і 42.000 і більше - ставка становить 42%. Проте, положення статті 16 Кодексу про оподаткування прибутку передбачають скорочення суми податку на суму в дві тисячі сто (2.100) євро, у випадках якщо оподатковуваний дохід не перевищує  двадцять одну тисячу євро (21.000), в той час  якщо сума податку становить менше двох тисяч ста (2.100) євро, сума скорочення обмежується сумою відповідного податку. У випадках, коли оподатковуваний дохід перевищує суму в двадцять одну тисячу (21.000) євро, сума скорочення зменшується на сто (100) євро за одну тисячу (1000) євро оподатковуваного доходу, в той час як коли оподатковуваний дохід перевищує суму в сорок дві тисячі ( 42.000) євро, зниження податку не надається.

            ii. Система оподаткування підприємств з акціонерним капіталом (акціонерна компанія, компанія з обмеженою відповідальністю, приватна акціонерна компанія)

Згідно з діючим в даний час положенням, податок, що стягується з прибутку цих компаній, становить 29%, і при розподілі серед акціонерів / партнерів стягується додатковий податок на розподілений прибуток за ставкою 10%, який утримується компанією і сплачується в податкову службу.

Керівники компанії (члени ради директорів, генеральний директор, керуючий і т.д.) оподатковуються  відповідно до тарифів оподаткування фонду заробітної плати. Більш конкретно, від 0-25.000 євро за ставкою 22%, від 25.001-42.000 євро за ставкою 32% і 42.000 або більше - за ставкою 42%. Крім того, застосовується скорочення суми податку, передбаченого статтею 16 Кодексу про оподаткування прибутку, аналіз якої надається вище для оподаткування доходів керівників товариств.Вернуться к инвестиционным проектам

Підписка на розсилку