ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я висловлюю свою згоду на здійснення з усіма зазначеними персональними даними наступних дій:

обробку* моїх персональних даних (П.І.Б., стать, дата і місце народження, паспортні дані, адреси реєстрації та місця проживання, контактні дані домашній/мобільний телефон, адреса особистої електронної пошти) як з використанням автоматизованих засобів обробки моїх персональних даних, так і без використання засобів автоматизації;
передачу моїх персональних даних третім особам (організаціям, які здійснюють бронювання номерів у готелях, надання інших туристичних послуг - юридичним і фізичним особам;
організаціям, які здійснюють страхування майнових інтересів фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями і зобов'язаннями щодо надання послуг - страховим організаціям;
здійснюють списання грошових коштів із банківської карти - кредитним організаціям (банкам);
з метою надання мені таких послуг:
 
- бронювання номерів у готелях;
- укладення та виконання договорів в мою користь;
- участі в бонусній програмі;
- спрямування коштів на оплату послуг, що замовляються;
- відправлення повідомлень (в тому числі рекламних) за допомогою електронної пошти;
- іншим цілям, пов'язаним із наданням послуг.
 
Суб'єкт персональних даних має право:
1. на отримання відомостей про компанію - власника сайту, про місце її знаходження, про наявність персональних даних, що відносяться до відповідного суб'єкту персональних даних, а також на ознайомлення з такими персональними даними;
2. на уточнення своїх персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, недостовірними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав;
3. на отримання при зверненні (запиті) інформації, що стосується обробки його персональних даних;
4. на захист своїх прав і законних інтересів;
5. відкликати згоду на обробку своїх персональних даних.
 
Компанія-власник сайту зобов'язана:
1. приймати необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних;
2. повідомити суб'єкта персональних даних або його законному представнику інформацію про наявність персональних даних, що відносяться до відповідного суб'єкту персональних даних, а також надати можливість ознайомлення з ними за зверненням суб'єкта персональних даних або його законного представника;
3. внести до персональних даних необхідні зміни, знищити або блокувати відповідні персональні дані з надання суб'єктом персональних даних або його законним представником відомостей, що підтверджують, що персональні дані, які відносяться до відповідного суб'єкту і обробки яких здійснює оператор, є неповними, застарілими, недостовірними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки.
 
Ця згода дається мною до повного виконання зобов'язань компанією-власником сайту і/або до закінчення терміну зберігання персональних даних, встановленого законодавством і може бути відкликана шляхом подання письмової заяви. Я приймаю рішення про надання своїх персональних даних і даю згоду на їх обробку своєю волею і в своєму інтересі. Відмова від надання своїх персональних даних тягне неможливість надати послуги.
 
*Обробка персональних даних - дії (операції) з персональними даними, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, може здійснюватися з згоди суб'єктів персональних даних.

Підписка на розсилку