ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА КІПРІ

Кіпр є одним із найпопулярніших напрямків міжнародного податкового планування. Пільговий режим оподаткування, поряд з великим пакетом двосторонніх угод про уникнення подвійного оподаткування та чудовою інфраструктурою, надає неоціненні інструменти ефективного податкового планування і надійну основу для Вашого міжнародного бізнесу.

Податкові пільги на Кіпрі

Кіпр є юрисдикцією, що дозволяє знизити податковий тягар організацій комерційного і фінансового секторів. Його конкурентні переваги демонструють такі показники:

1. Ставка податку на прибуток:

Ставка податку на прибуток – 12,5%, одна із найнижчих в Європейському Союзі.

2. Звільнення від оподаткування прибутку у вигляді дивідентів:

Прибутки у вигляді дивідентів звільнюються від оподаткування незалежно від джерела, за винятком наступних випадків:

— Понад 50% діяльності компанії-платника дивідентів складає інвестиційна діяльність;

і

— Податкове навантаження на компанію-платника дивідентів за кордоном суттєво нижче, ніж аналогічне навантаження на Кіпрі (“Суттєво нижче” означає рівень менш як 50% від ставки податку на прибуток, діючий на Кіпрі).

3. Відсутність податку у джерела для виплати юридичним і фізичним особам:

Дивіденди, що виплачуються акціонерам-нерезидентам Кіпру, звільняються від податку у джерела. Також від податку у джерела звільнені роялті, що виплачуються за право використання інтелектуальної власності за межами Кіпру.

4. Відсутність податку на прибуток від відчуження права власності:

Прибутки від відчуження права власності не обкладаються ні податком на прибуток, ні податком на приріст капіталу. Згідно зі статтею 8 (22) Закону про податок на прибуток організацій № 118 (i)/2002, обкладенню податком на прибуток не підлягає дохід, отриманий від відчуження права власності на такі об'єкти:

 • Звичайні акції;
 • Привілейовані акції;
 • Засновницькі акції;
 • Опціони на правовий титул;
 • Облігації та інші боргові зобов'язання;
 • Короткі позиції на правовий титул;
 • Ф'ючерси і форварди на правовий титул;
 • Свопи на правовий титул;
 • Депозитарні розписки, в тому числі американські депозитарні розписки та глобальні депозитарні розписки;
 • Права вимоги по облігаціях і інших боргових зобов'язаннях;
 • Індексні варранти;
 • Договори РЕПО на правовий титул;
 • Участь в корпоративних утвореннях, таких як товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) і закрите акціонерне товариство (НАО), американські приватні компанії з обмеженою відповідальністю (LLC), за умови того, що дохід від такої участі оподатковується хоча б в одній державі.

5. Великий пакет податкових угод:

Кіпром укладено понад 50 угод про уникнення подвійного оподаткування з державами всього світу

6. Звільнення нерухомості від податку на прибуток і податку на приріст капіталу:

Кіпрська компанія може володіти нерухомістю та іншими активами, які звільняються від податку на приріст капіталу за умови, що ці активи перебувають за межами Кіпру.

7. Постійне представництво за кордоном:

Доходи, отримані на Кіпрі, постійним представництвом компанії, розташованим за кордоном, звільняються від оподаткування.

8. Односторонні пільги за податки, сплачені за кордоном:

Якщо прибуток, отриманий від джерела в іноземній державі, підлягає оподаткуванню на Кіпрі, надається вирахування, що дорівнює сумі податку, сплаченого у джерела. Відрахування надається в односторонньому порядку, незалежно від наявності угоди про уникнення подвійного оподаткування. При наявності такої угоди її положення застосовуються, якщо надають більш пільговий режим.

9. Податок на додану вартість:

ПДВ стягується за ставкою 19%, однією з найнижчих в Євросоюзі. Більшість міжнародних операцій звільняється від ПДВ.

10. Значні податкові пільги для нерезидентів, працевлаштованих на Кіпрі, протягом перших років роботи:

Від оподаткування звільняються:

— Менша з сум — 20% або € 8550 — річної винагороди, одержуваного від будь-якої трудової діяльності, виконуваної на Кіпрі особою, яка не була резидентом Кіпру до її початку; пільга надається протягом 5 років, рахуючи з 1 січня року, наступного за початком трудової діяльності. Дана пільга поширюється на тих, хто почав працювати під час або після 2012 року і буде доступна до 2020 року;

— 50% річної винагороди, одержуваної від будь-якої трудової діяльності, виконуваної на Кіпрі особою, яка не була резидентом Кіпру до її початку, протягом перших 10 років зайнятості починаючи з 1 січня 2012 року, за умови, що річна винагорода перевищує € 100 000.

11. Реорганізація:

Кіпр імплементував Директиву Євросоюзу про злиття, тому податок на прибуток, приріст капіталу, гербовий збір і збір за передачу права власності на майно, не стягується за таких видах реорганізації, як злиття, виділення, поділ, передача активів або обмін акціями.

12. Ліквідація

При ліквідації кіпрської компанії, акціонери якої є нерезидентами, податки не стягуються.

13. Імплементація Директив Євросоюзу

Кіпр повністю вводить у дію на своїй території ті Директиви Євросоюзу, положення яких сприяють діяльності кіпрських холдингових компаній.

Компанія Grekodom Development співпрацює з висококваліфікованими фахівцями, що надають послуги як юридичним, так і фізичним особам з усіх аспектів прямого і непрямого оподаткування.

У сферу діяльності нашої команди входить отримання попередніх податкових висновків податкових органів Кіпру. Ми здійснюємо підготовку правових позицій із питань застосування угод про уникнення подвійного оподаткування та питань непрямого оподаткування, включаючи ПДВ в Євросоюзі, шляхом аналізу Європейських Директив про ПДВ.

Послуги податкового планування на Кіпрі включають таке:

 • Реєстрація платників податків до податкових органів;
 • Підготовка та подача податкових декларацій юридичних і фізичних осіб;
 • Усні та письмові консультації з питань податкового права Кіпру;
 • Ефективне планування податкових відрахувань;
 • Консультації з питань застосування міжнародних податкових угод і Директив Євросоюзу з метою уникнення подвійного податкового навантаження;
 • Перевірка достовірності бухгалтерського обліку на підприємстві;
 • Отримання довідок про відсутність заборгованості зі сплати податків;
 • Отримання довідок про підтвердження статусу податкового резидента.

Підписка на розсилку