Очікується фінансування у розмірі 3.6 мільярдів євро для реформ «Греція 2.0»

Поточні реформи та інвестиції

Греція, за даними Єврокомісії, міцно перебуває на першій передачі — вона не самотня, а є постійним членом групи країн, що виділяється у сфері показників Фонду Відновлення та Стійкого Розвитку. Ця група, крім нашої країни, включає на регулярній основі Францію, Іспанію, Італію та задає тон розвитку.

Виконання

Відповідь на те, де ми знаходимося в галузі діяльності Фонду відновлення, дає публікація заступника міністра фінансів Теодороса Скілакакіса у соціальних мережах (пост супроводжується зображенням, що показує діяльність держав-членів Європейського Союзу. «З позитивною попередньою оцінкою Комісії, у квітні ми виходимо на фінальну стадію виплати першого внеску "Греція 2.0" у розмірі 3,6 млрд євро. Ця підтримка, яка дасть поштовх економіці країни, це є результатом важкої роботи. Ми другі представили наш план, отримали схвалення від перших, одні з перших подали заявку на виплати, яка успішно проходить. Ми продовжуємо нашу роботу, скорочуємо бюрократію та прискорюємо темпи реалізації грецької програми, використовуючи принципи прозорості».

Згідно з останніми даними, Національний План Відновлення та Стійкого Розвитку «Греція 2.0» знаходиться у розпалі, і кількість проектів постійно збільшується. Нагадаємо, що 48 проектів на суму 2,76 млрд євро вже включено та оголошено у два етапи. Перші 12 (1,42 млрд євро) у липні 2021 року, а решта 36 проектів (1,34 млрд євро) у жовтні 2021 року.

З третім пакетом (січень 2022 р.) загальний бюджет на 103 проекти, які будуть реалізовані через Фонд Відновлення, перевищує 6 млрд. євро. Водночас «працює» і Група Доопрацювання Проектів, яка працює як автономний бізнес-підрозділ та використовує технології та досвід Фонду.

Контракти

Нещодавно було підписано контракти Міністерства Юстиції про перенесення суду першої інстанції та прокуратури Афін, а також контракти Міністерства Розвитку та Інвестицій про Нові Індустріальні Парки. Далі йдуть інші, серед яких проект із запобігання лісам з бюджетом 50 мільйонів євро, який «запуститься» під відповідальність заступника міністра навколишнього середовища Георгіоса Аміраса навесні.

У той же час, проводяться з одного боку, реформи, наприклад, щодо поліпшення Грецького Правосуддя, що супроводжується проектами та інвестиціями на суму понад 250 мільйонів євро - інвестиції в людей та навчання, інфраструктуру та будівлі, а також в інформаційні системи, так і, з іншого боку, здійснюються інвестиції, такі як встановлення не менше ніж 36 000 інтерактивних систем навчання (включаючи дошки, ноутбуки, інтерактивні проектори) для класів початкової та середньої школи. Бюджет інвестицій становить 148 млн. євро.

100 000 заявок на програму «Про заощадження на житло»

Програма "Про заощадження на житло" (з бюджетом понад 1 мільярд євро) стане великим сюрпризом. Заявки можуть перевищити 100 000, а інвестиції після кредитного плеча досягнуть і перевищать 2 мільярди євро. Гроші, які будуть виділені – отже, та внесок програми в економіку – будуть помічені та зареєстровані протягом 3-го кварталу 2022 року.

Які інвестиції та як вони фінансуватимуться - Уряд прискорює включення проектів до Фонду Відновлення та Стійкого Розвитку

Ресурси Фонду Відновлення та Стійкого Розвитку активуються урядом для того, щоб нові інвестиційні плани, які будуть включені до нього, були противагою шоку, який економіка отримує від енергетичної кризи та війни.

Як зазначається, очікується, що Фонд зробить вирішальний внесок у зміцнення вітчизняної економіки, а кінцевою метою є реконструкція та перетворення економіки, в основному за рахунок елементів зеленого розвитку та цифрової трансформації, зміцнення потенціалу зростання країни та створення конкурентоспроможної економіки з більшою екстраверсією.

1 Які є ресурси?

Через Фонд Відновлення Греція має доступ до ресурсів у розмірі 31 млрд євро, які будуть розподілені у вигляді грантів та позик та спрямовані на реалізацію державних та приватних інвестицій. Зокрема, гранти становлять 60% ресурсів і сягають 18,4 млрд євро, а кредити становлять 40% і сягають 12,7 млрд євро.

Графік виконання заходів передбачає виконання юридичних зобов'язань до 31.12.2023 (грантовий компонент), а також зобов'язань щодо виділення всіх ресурсів до 31.12.2026.

2 Як можна використовувати ресурси цього Фонду?

Використання ресурсів Національного Плану Відновлення та Стійкого Розвитку може здійснюватися за трьома осями:

- Гранти: загальна сума грантів становить 18,4 млрд євро, і очікується, що вони будуть направлені у внутрішню економіку для здійснення державних та приватних інвестицій, які відповідатимуть конкретним критеріям із чотирьох основних компонентів програми: 1) зелений перехід; 2) перехід до цифровим технологіям, 3) зайнятість, навички та соціальна згуртованість та 4) приватні інвестиції та перетворення економіки.

- Кредити: Надання кредитів на суму 12,7 млрд євро повністю підтримуватиметься банками для здійснення інвестицій, які відповідатимуть певним критеріям, відповідно до п'яти напрямків програми: 1) зелений перехід, 2) цифровий перехід, 3) дослідження та інновації, 4 ) екстраверсія та 5) злиття та поглинання.

- Участь у реалізації проектів: Компанія може використовувати ресурси Фонду, беручи участь як а) підрядника, б) субпідрядника та в) постачальника у державних та приватних проектах.

3 Як ресурси Фонду надаватимуть через гранти?

В області грантів (18,4 млрд євро) кошти TAA будуть надіслані таким чином:

- Зелений перехід (6,2 мільярда євро) за рахунок впровадження екологічно безпечних моделей та систем, просування екологічно чистих транспортних систем та енергетичної модернізації будівель.

- у цифровій трансформації (2,2 млрд євро) за рахунок впровадження інноваційних цифрових систем на рівні ведення бізнесу, сприяння підключенню громадян, бізнесу та держави та, нарешті, за рахунок цифрової трансформації державного та приватного секторів.

- Зайнятість та соціальна згуртованість (5,2 мільярда євро) за рахунок модернізації професійного навчання, покращення системи охорони здоров'я та розширення доступу до соціальної політики.

Приватні інвестиції та трансформація (4,8 млрд євро) за рахунок посилення конкурентоспроможності та екстраверсії бізнесу, а також за рахунок покращення податкового адміністрування та системи правосуддя.

4 Як ресурси Фонду розподілятимуться через позики?

У кредитному секторі (12,7 млрд євро) ресурси Фонду будуть розподілені на:

- Зелений перехід (4,9 млрд євро) та цифрова трансформація (2,6 млрд євро), так само як відбудеться у галузі субсидій.

- У дослідженнях та інноваціях (1,3 мільярда євро) за рахунок зміцнення досліджень та інновацій, а також за рахунок просування новаторських та інноваційних інфраструктур.

- В екстраверсії (3,2 мільярда євро) за рахунок посилення екстраверсії компаній по відношенню до місцевої та міжнародної економіки.

- У злиттях та поглинаннях (0,7 мільярда євро) за рахунок створення ефекту економічного масштабу, а також заохочення злиття та поглинання.

5 Чи має використання ресурсів Фонду відповідати правилам державної допомоги?

Використання ресурсів Фонду має відповідати правилам державної допомоги, встановленим Європейським Союзом. На початку процесу оцінювання перевіряється сумісність із державною допомогою, і, зокрема, відповідні інвестиції оцінюються на основі оголошень Фонду, водночас оцінюються статус сумісності допомоги та прийнятність витрат. Потім визначається розмір допомоги з урахуванням обраної статті Загального регламенту, де визначається гранична сума. Якщо йдеться про певний тип інвестицій, він розглядається на підставі конкретної статті Регламенту або на основі регіональної картки державної допомоги (стаття 14). Для невеликих сум допомога визначається шляхом врегулювання (максимальна сума 200000 євро на компанію терміном на три роки).

Нарешті, щодо вивчення порога повідомлення, користь (від величини до інтенсивності допомоги) повинна відповідати порогу повідомлення, і якщо вона перевищує поріг повідомлення, користь коригується або відповідне повідомлення надсилається до ЄС.

6 Чи існують субсидії для приватного сектора?

Так, є гранти для приватного сектору, які, як очікується, поступово публікуватимуться до кінця 2022 року. Запрошення на отримання грантів включають області, які охоплюють значну частину грецької економіки, тоді як перехід до «зеленої» економіки та цифрова трансформація прямо чи опосередковано пов'язані з більшою частиною цих грантів. Наприклад, фінансується діяльність, пов'язана з програмою «Економити через підприємництво», цифровою трансформацією малого та середнього бізнесу, реформою системи Clawback, дитячими установами на робочих місцях, встановленням систем накопичення енергії, створенням зеленої промисловості, інфраструктури водопостачання, розвитком питної води, туризмом активною політикою зайнятості, перетворенням в аграрному секторі та ін Ставка допомоги варіюється в залежності від типу дії і може в деяких випадках покривати 100% вартості. Через обсяг, охоплений Фондом, компанії, які мають право на отримання цих грантів, можуть належати до різних секторів, залежно від типу гранту, що розглядається.

7 Якою є орієнтовна схема фінансування кредитів Фонду?

Весь процес оформлення кредиту повністю підтримуватиметься банківськими установами без участі держави. Бізнес-плани компаній можуть бути реалізовані відповідно до фінансової схеми, визначеної Європейським Союзом, за якою максимальний відсоток допомоги, яку компанія може отримати від Фонду, становить 50%. Ставка допомоги визначатиметься типом та напрямом прийнятних витрат на основі критеріїв для кожного компонента. Відповідно, не менше 30% відповідного інвестиційного плану має бути профінансовано за рахунок комерційного кредиту банківської установи, а не менше 20% плану має бути профінансовано за рахунок власних коштів, включаючи будь-які внески у речовій формі до 10% від бюджету інвестиційного плану.

8 Які критичні моменти отримання кредиту з Фонду?

Є в цілому десять важливих моментів, які підприємства повинні враховувати при подачі заявки на кредит через Фонд:

– Весь процес «проходить» через банки без участі держави (крім оцінки конкретних моментів незалежним аудитором Фонду).

- Мінімальна процентна ставка за кредитами Фонду встановлена ​​у розмірі 0,35%.

- Кредити ґрунтуються на принципі parri passu між банком та державою з точки зору погашення, застави та збитків.

- Тривалість кредиту не буває менше трьох (3) років та більше п'ятнадцяти (15) років, залежно від характеру інвестицій.

- Оцінка інвестиційного плану проводитиметься в розумні терміни і в жодному разі не перевищуватиме чотирьох місяців.

- Допомога має бути сумісна з правилами та обмеженнями державної допомоги.

– Можливість рефінансування суми діючих кредитів через Фонд не передбачена (за винятком випадків проміжного фінансування за кредитами Фонду).

9 Які орієнтовні інвестиції в компонент придбання та злиття?

Інвестиційні плани у напрямі поглинань та злиття мають бути спрямовані на розвиток ефекту економіки масштабу. Орієнтовними інвестиціями в компонент придбання та злиття є злиття або придбання компанії для вертикалізації діяльності та створення ефекту масштабу. Відповідно прийнятною вартістю є вартість, що виникає внаслідок злиття чи придбання бізнесу.

Про форму співпраці для:

Існуючих та нових підприємств:

- зобов'язання інвестора брати участь у новому чи існуючому спільному плануванні на наступні п'ять (5) років.

- 20% прийнятних витрат відносяться до витрат за договором співробітництва.

- Робочий оборот нових осіб > 50% обороту найбільшої юридичної особи серед учасників (у середньому за 3 історичні роки).

Нова схема «Поглинання/злиття»:

l План включає нову схему, яка є результатом придбання або злиття відповідно до Рішення Міністерства.

l Оборот нової особи > 50% обороту найбільшої юридичної особи серед учасників (у середньому за 3 історичні роки). Оцінка лише на рівні групи підприємств.

Джерело: in.gr

Підписка на розсилку